Clicky
Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng nhẹ
Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng nhẹ
Tình hình sản xuất trong những tháng cuối năm nay có chuyển biến tích cực đã giúp lao động làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhẹ, với mức tăng 0,3% trong tháng 11.
Xem thêm