Clicky
Nâng cao hiệu quả truyền thông về biến đổi khí hậu
Nâng cao hiệu quả truyền thông về biến đổi khí hậu
  ↵ Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực phía Bắc được tổ chức ngày 6-10 tại TP. Thái Nguyên.
Xem thêm